Start im Khao Yai Nationalpark westlich von Bangkok.

Start im Khao Yai Nationalpark westlich von Bangkok.